slider1.jpeg slider2.jpeg
Jednostka Samorzadu

TRADYCJA - DOŚWIADCZENIE - PRESTIŻ - NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Opiekun w domu pomocy społecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - dwuletni cykl kształcenia (4 semestry) - kształcenie w systemie zaocznym

Ten kierunek kształcenia przygotowuje do pracy w Domach Pomocy Społecznej oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i innych tego typu placówkach w których dominującą formą aktywności jest szeroko rozumiana opieka nad drugim człowiekiem.

Nauka obejmuje następujące przedmioty podstawowe:
wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej, podstawy psychologii rozwojowej, pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego, podstawy gerontologii, podstawy psychopatologii, wybrane zagadnienia z socjologii, podstawy prawa, organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji, etyka, zdrowie w różnych okresach życia, promocja zdrowia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach, wybrane zagadnienia z rehabilitacji, elementy psychoterapii, wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznymi instytucji opiekuńczych, problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne, planowanie i organizacja czasu wolnego, elementy arteterapii, wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji, elementy informatyki.

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Edukacja na tym kierunku kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent otrzymuje dyplom w dwóch językach, po polsku i suplement w języku angielskim.

Data
23 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz