slider1.jpeg slider2.jpeg
Jednostka Samorzadu

TRADYCJA - DOŚWIADCZENIE - PRESTIŻ - NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY - jednoroczny cykl kształcenia (2 semestry)

Podbudowa programowa - szkoła dająca wykształcenie średnia

Nauka obejmuje następujące przedmioty podstawowe:
anatomia, fizjologia i patologia, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, zdrowie publiczne, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegów higienicznych, podstawy prawa i ekonomiki, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa, język migowy, język obcy, elementy informatyki.

Szkoła organizuje atrakcyjne praktyki zawodowe w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Edukacja na tym kierunku kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent otrzymuje dyplom w dwóch językach, po polsku i suplement w języku angielskim.

Data
23 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz