slider1.jpeg slider2.jpeg
Jednostka Samorzadu

TRADYCJA - DOŚWIADCZENIE - PRESTIŻ - NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - dwuletni cykl kształcenia (4 semestry)

Podbudowa programowa - szkoła dająca wykształcenie średnie

Nauka obejmuje następujące przedmioty podstawowe:
rehabilitacja, terapia zajęciowa, podstawy socjologii, psychologia, pedagogika, anatomia i fizjologia, patologia z zakresem klinicznych schorzeń, język angielski, zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia, wychowanie fizyczne, elementy informatyki, pracownie terapii zajęciowej.

W trakcie nauki organizowane są kursy dla słuchaczy:

  1. Masażu klasycznego leczniczego, kosmetycznego i sportowego z elementami biomasażu.
  2. Gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej.
  3. Wychowawców i kierowników placówek wypoczynki dla dzieci i młodzieży szkolnej

Edukacja na tym kierunku kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent otrzymuje dyplom w dwóch językach, po polsku i suplement w języku angielskim.

Tylko u nas absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach licencjackich Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku:
Profilaktyka Psychopedagogiczna z elementami terapii.

Studia na tym kierunku trwają 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w naszej szkole

Obecnie kształci się w tej formie 48 studentów z kraju i zagranicy.

Data
23 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz