slider1.jpeg slider2.jpeg
Jednostka Samorzadu

TRADYCJA - DOŚWIADCZENIE - PRESTIŻ - NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE

Rekrutacja na wszystkie kierunki zespołu szkół

  • termin składania dokumentów do 10 sierpnia każdego roku.

  • wymagane dokumenty:

- życiorys,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- wyciąg z aktu urodzenia lub wypis z dowodu osobistego,

- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu,

- aktualne wyniki badań lekarskich (RTG klatki piersiowej,  
WR, badania na nosicielstwo),

- trzy fotografie.

  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się rokrocznie w trzeciej dekadzie sierpnia.

  • o terminie rozmów kwalifikacyjnych zawiadamiamy po otrzymaniu
    kompletu dokumentów

 

pros_2010_m.jpeg
Data
23 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz